Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie & Gielissen samen naar succes

"Het enthousiasme voor het project dat Gielissen bij briefing en presentatie uitstraalde was geweldig"

Nico Kamm
Hoofd Interne Zaken van Defensie Personele Diensten
Ministerie van Defensie

Foto 1/3
Het sollicitanten-wachtverblijf marinekazerne

Op de plaats rust

Op 4 januari van dit nieuwe jaar vond de officiële ingebruikneming van het vernieuwde sollicitanten-wachtverblijf op de Marinekazerne in Amsterdam plaats. Als een ware militaire operatie werd de oude inrichting ontmanteld en bijna compleet heringericht in de recordtijd van twee weken.

Defensie ís samenwerken

Het wachtverblijf wordt gebruikt voor het ontvangen en de tussentijdse opvang van mensen die gekeurd worden voor functies bij defensie. Voor alle onderdelen van de krijgsmacht dus, te land, ter zee en in de lucht. "Belangrijke eis was dat de inrichting de sollicitanten, die vaak toch wel behoorlijk nerveus zijn, geruststelt, zeg maar ontzenuwt", legt Nico Kamm, Hoofd Interne Zaken van Defensie Personele Diensten, uit. "Daarnaast is het bevorderen van onderling contact een essentieel aspect. Defensie ís samenwerken en de ruimte moet dat al in zich hebben. Gielissen heeft allerlei ideeën geopperd om die interactie te bevorderen. Een aantal daarvan is daadwerkelijk uitgevoerd."

De basisgedachte

Gielissen-ontwerper David de Bruijn: "Basisgedachte voor de inrichting is een doorlopende zitfaciliteit langs de wanden, waardoor een centrale zone ontstaat voor activiteiten. Bijkomend voordeel is dat je eigenlijk al heel gauw naast iemand zit, waardoor er eerder een gesprek wordt aangeknoopt."

Design door: Gielissen Interiors & Exhebitions

Geïnteresseerd?

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Bel +31 (0)40 235 36 37
Stuur een e-mail of vraag nu meer informatie aan.

Meer informatie

Geleverde diensten

Concept tot uitvoering


Branches

Utiliteit

Hoe kunnen wij u verder helpen?

U bent op zoek naar een Full Service Partner?
Wij kunnen op elk punt van een project instappen.


Full Service Partner

Meer projecten

Gerealiseerde projecten